Associació
Recopilar el material relacionat amb el món del vidre a Mataró, principalment el de Cristalleries de Mataró, societat cooperativa, acceptant donacions o compartint documentació existent tant siguin peces d’artesania, eines, documentació, fotos, vídeos, etc.

Catalogar cronològicament el material existent, (fitxa tècnica per cada objecte), fent especial èmfasi en el material produït per Cristalleries de Mataró societat cooperativa. 

Fer difusió del material recopilat i catalogat.

Comentaris